PVC aknad
  Puit- ja puitalumiiniumaknad
  Alumiinium
  Klaaspaketid
  Päikesekaitse klaasid
  Tuletõkkeklaasid
  Turvaklaasid
  Soojajuhtivus
  Heliisolatsioon
  Kondensatsioon
  Termiline pinge klaasis
  Klaasi kvaliteet

 

 

 

 

 

 

   
 
Soojajuhtivus
Prindi Sisukaart
 
 

Soojuskao hulka läbi klaaspaketi väljendatakse soojajuhtivusteguri U-väärtusega, mis tavaliselt on S. I. süsteemi ühikutes W/m²K, millele on omistatud väärtus – soojuskao hulk ruutmeetri kohta püsitingimustel, temperatuurile ühe Kelvini või Celsiuse kraadi kohta sise- ja väliskeskkonna vahel, mis on eraldatud klaasi või mõne muu ehituselemendiga.

Teisisõnu näitab U-väärtus kui palju soojusenergiat (vattides) laseb läbi 1m² suurune klaaspakett või mõni muu ehitusdetail ühe tunni jooksul kui välis- ja sisetemperatuuride vahe on 1° C.

Läbi klaaspaketi kaob soojus kolmel viisil:

• soojuskadu ruumist sisemise klaasi pinnale
• soojuskadu läbi klaasi
• soojuskadu välimise klaasi pinnalt

Soojuskadu ruumist sisemise klaasi pinnale toimub siis, kui klaasi pind on madalama temperatuuriga kui siseruumi õhk. Ühekordne klaas pakub vähe kaitset soojusjuhtivuse eest, sest klaas on hea soojusjuht. Et vähendada soojusjuhtivust, on üks viis lisada teine klaas nii, et nad on eraldatud õhuvahega. Õhuvahe vähendab soojuvahetust klaaspaketi klaaside vahel tänu õhu suhteliselt madalale soojusjuhtivusele võrreldes klaasiga, lisaks takistab teine klaas pika lainepikkusega kiirguse kandumist läbi klaaspaketi.

Klaasid

Kõige kasutatavam klaas soojusisolatsiooni parandamiseks ning madala energiakulu saavutamiseks on selektiivklaas. Selektiivklaas sarnaneb väliselt tavalise kirka klaasiga, mille üks pool on kaetud spetsiaalse läbipaistva madala emissiviteetkattega (Low-E). Kate on läbipaistev, väikese, peaaegu märkamatu värvitooniga ning mõjutab valguse läbilaskvust ja peegeldust minimaalselt. Selektiivklaasi kasutamine klaaspaketis vähendab soojuskadu akende kaudu kuni 30%. Klaasi pinnale kantud Low-E kate võimaldab pääseda ehitise siseruumidesse lühilainelisel kiirgusel (valgus), kuid takistab küttesüsteemide tekitatud pika lainepikkusega soojuskiirguse kadu läbi akende. Selektiivklaas asetatakse klaaspaketti siseklaasina nii, et kaetud pind jääb paketis sissepoole. Sellise asetuse puhul sisepinnad soojenevad, mis omakorda vähendab temperatuuri kõikumist ja kondensatsiooni, siseklaasi pinnalt ei õhku ebameeldivat külma. Mõningates klaaspaketi klaasikombinatsioonides on selektiivklaas välimiseks klaasiks, mis puhul U-väärtus ei muutu, kuid päikeseenergia läbivus väheneb kuni 4%. Kõva pinnakattega selektiivklaasi saab klaaspakettides kasutada koos UV-kiirgust tõkestavate klaasidega. Kõvapinnalisi klaase saab karastada ja lamineerida, pehmepinnalisi aga ei saa. Pehme pinnakate kantakse peale pärast lamineerimist ja karastamist.

Gaasid

U-väärtuse parandamiseks võivad selektiivklaasiga paketid sisaldada ka õhust raskemaid gaase nagu argoon või krüptoon. Tänaseks on enim kasutatavaks gaasiks argoon, oluliseks eeliseks argooni puhul on just hind.

Vaheliist, õhuvahe

Alumiiniumvaheliistu olemasolu klaaspaketis üldiselt suurendab klaasi U-väärtust. Klaaspaketi vaheliist omab klaaspaketi servades soojuslikku "lühiühendust", mis põhjustab mõnikord klaaspaketi servades kondensatsioonivee teket ning külmas kliimas isegi härmatist ja jääd. Selle nähtuse leevendamiseks või vältimiseks oleks vajadusel sobivam kasutada 3 kordset klaaspaketti.

Lisaks klaasi- ja gaasitüübile võib vaheliistu laiuse suurendamine klaaspaketi soojusisolatsiooni parandada kuni 10%. Kuid vaheliistu laiust ei saa piiramatult suurendada konvektsiooni tõttu, mis tekib õhuvahes pärast väikest soojusliku kasumi saavutamist. Piir on umbes 16–18 mm. Kui lisame klaaspaketti kolmanda klaasi, tekib ka teine õhuvahe ning saavutame veelgi madalama U-väärtuse. Eesti kliimas ei ole soovitav klaaspaketi U-väärtust viia alla 0,7 W/m²K, kuna on oht, et klaaspaketi välispinnale võib tekkida kondensatsioon. Eriti suur on see oht niiskel perioodil sügisest kevadeni.

2X, KLAAS 4mm

Klaaspaketid Vaheliistu laius mm
6 9 12 15 18 20
Kirgas, õhk, kirgas 3.3 3 2.9 2.8 2.7 2.8
Kirgas, argoon, kirgas 3 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6
Kirgas, õhk, selektiivklaas 2.5 2 1.6 1.4 1.4 1.4
Kirgas, argoon, selektiivklaas 2 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1

Klaaspaketi üldpaksus mm

14 17 20 23 26 28


3X, KLAAS 4mm

 Klaaspaketid Vaheliistu laius mm
6+6  9+9  12+12 6+9  6+12 9+12
Kirgas, õhk, kirgas, õhk, kirgas 2.3 2 1.9 2.2 2.1 2
Kirgas, õhk, kirgas,argoon, kirgas 2.2 1.9 1.8 2.1 2 1.9
Kirgas, õhk, kirgas, õhk, selektiivklaas 1.9 1.5 1.3 1.6 1.4 1.3
Kirgas, õhk, kirgas, argoon, selektiivklaas 1.6 1.2 1 1.3 1.1 1.1
Klaaspaketi üldpaksus mm 24 30 36 27 30 33

    

GK Trade OÜ |  Kanali tee 6, 10112 Tallinn |  myyk@gktrade.ee  |  Tel +372 602 2099 |  Fax +372 640 3721   
 
 
www kujundamine