Tulet§kkeklaasid

Tuleohutuse tagamiseks valmistatakse spetsiaalsed tuletõkkeklaasid, mis peaksid tagama ruumis viibivate inimeste ohutuse.

PYROSTOP JA PYRODUR KLAASID

Ehitus ja kasutus

Pyrostop- ja Pyrodur-klaasid erinevad tavalistest tulekindlatest klaasidest nii ehituselt kui kasutuselt. Neil ei ole sees armatuuri ja nad tõkestavad efektiivselt kõrge temperatuuri levikut. Pyrostop- ja Pyrodur-tulekindlad klaasid koosnevad kokku lamineeritud klaasidest ja nende vahel olevatest kirgastest eralduskihtidest. Eralduskihid säilitavad +120°C-ni läbinähtavuse, kuid sellest kõrgema temperatuuri puhul hakkavad nad vahutama. Juhul kui klaasid paigaldatakse päikese kätte, peavad nad olema UV-kindlad.

Piirangud ja kvaliteet

Kald-, ümarnurksete ja ümarakujuliste klaaside valmistamisel kehtivad mõningad piirangud. Valmistamisviisist johtuvalt ei saa Pyrostop- ja Pyrodur-klaase toota kaarekujulistena. Neid ei saa töödelda, transportida ega ladustada pideval temperatuuril üle +40°C. Tootmisest põhjustatuna võib klaasis esineda mikropragusid, mida silmaga ei saa eristada, kuid mis ei vähenda klaasi vastupidavust tulele ja kuumusele.

• Pyrodur- ja Pyrostop-klaase võib kasutada klaaspaketis
• U-väärtust võib parandada, tehes 2-kordse klaaspaketi ning kasutades välimise klaasina tavalist või selektiivklaasi
• UV-kiirguse tõkestamiseks võib klaaspaketis kasutada välimise klaasina lamineeritud klaasi
• Pyrodur klaasid kuuluvad tulekindlusklassi E (tõkestab suitsu ning tuld) ja EI (tõkestab suitsu, tuld ja kuumuse levikut)

Avatäite tootja peab kindlustama, et valmistatud klaas sobiks avatäitele ettenähtud struktuuri ja vastaks kõigile normidele ning nõuetele. Tulekindlussertifikaat antakse kogu tootele (nt. uksele), mitte aga klaasile eraldi.