Klaasi kvaliteet

Reflektiivse ja selektiivse pinnakattega klaasidel võivad olla väikesed puudused. Lubatud on kuni 2,0 mm läbimõõduga pisiaugud ning väiksemad kriimustused. Klaasi peab kontrollima 3 meetri kauguselt klaasi teljelt tavalise nähtavuspiirkonna ulatuses normaalsel päevavalgusel. Vaatlus tuleb teostada 45° ja 90° nurga all. Lubatud on mõned katmisest tekitatud laigud või triibud ning värvi peegelduse vähesed variatsioonid. Valmistamisprotsessi suunalise iseloomu tõttu võib karastatud klaasis esineda väheseid deformatsioone. Seda on eriti märgata kõige enam peegeldavates klaasides, kui neid vaadata väljastpoolt hoonet. Deformatsioon vähened klaasi paksuse suurenedes.

Lamineeritud klaasile kehtivad samad nõuded nagu eespool mainitud klaasidele, kuid peale selle võib laminaadis esineda ka 2–3 mm läbimõõduga mulle, ühe lineaarmeetri kohta on see lubatud. Kui klaasi mõne nurga alt vaadata, võib esineda ka tühiseid optilisi defekte. Kontrolli teostatakse samamoodi nagu eespool mainitud klaasidele.